Vitajte v kancelárii prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu na Severe

Nové priestory, nový prístup

Sever zbúral rokmi zaužívaný stereotyp pri poskytovaní služieb občanov. Novovybudovaná, moderná kancelária prvého kontaktu sa nachádza priamo vo foyere miestneho úradu a bude poskytovať komplexné služby pri vybavovaní žiadostí, poskytovaní informácií a služieb občanom.

Overiť podpis v sobotu? Na Severe áno!

Nestíhate cez týždeň vybavovanie na úrade? Potrebujete overiť podpis alebo listinu, ale v sobotu je všetko zavreté? Na Severe je to možné každú sobotu od 09:00 hod. do 12.00 hod.

Výnimočná v Košiciach

Ako jediná kancelária prvého kontaktu v Košiciach bude tá na Severe poskytovať svoje služby občanom aj v sobotu. „Veľa ľudí je zamestnaných do neskorých hodín, vybavovanie na úrade cez týždeň jednoducho nestíhajú. U nás si v sobotu môžu vybaviť všetko potrebné, nikam sa neponáhľať. Verím, že tento náš krok sa stretne s pozitívnym ohlasom u občanov“ uviedol starosta Severu Marián Gaj.

Otvárame na Valentína

Kancelária prvého kontaktu privíta prvých návštevníkov v deň zaľúbencov, teda na sviatok sv. Valentína 14.2.2012 o 15:00 hod. Služby bude poskytovať denne od 08:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 09:00 hod. do 12.00 hod.

Mysleli sme aj na imobilných

Vstup do budovy zatiaľ nie je bezbariérový, preto je dočasným riešením pre imobilných občanov zvonček umiestnený na pravom stĺpe pri schodoch. Po zazvonení privolaný pracovník spracuje a vybaví všetky požiadavky imobilného občana.

Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:

  • prostredníctvom podateľne prijíma žiadosti, námety, pripomienky, podnety, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou;
  • poskytuje tlačivá k žiadostiam, ponúka poradenstvo a pomoc pri ich vyplnení;
  • osvedčuje listiny a podpisy;
  • zaznamenáva zmeny mena a priezviska;
  • vykonáva prihlasovanie a vydáva potvrdenia občanov na trvalý a prechodný pobyt;
  • na základe predložených sobášnych listov, rodných listov a úmrtných listov, vykonáva zmeny v evidencii obyvateľstva;
  • realizuje evidenciu psov, rybárskych lístkov, včelstiev, samostatne hospodáriacich roľníkov a iné.