Veselé Vianoce

Milí Severania, 

dovoľte mi, aby som sa vám v tomto vianočnom čase prihovoril aj touto formou. Pár dní pred záverom roka sa všetci môžeme na chvíľu zastaviť, na chvíľu zabudnúť na povinnosti a starosti a stráviť vzácny čas so svojimi blízkymi. Opäť prežiť krásny večer plný tradícií, v rodinnej atmosfére, večer plný pokoja a pohody.

 

Posledné roky priniesli množstvo výziev, ktoré ovplyvnili náš každodenný život. Zvládli sme ich s pokorou a niektoré z nich v nás prebudili viac súcitu, spolupatričnosti, ochotu pomáhať. Verím, že tieto Vianoce budú konečne také, aké si všetci želáme. Také, aké si všetci po tomto náročnom období zaslúžime. 

 

Milí Severania, spoluobčania, susedia. Prajem vám počas vianočných dní veľa pohody, veľa výnimočných a príjemných okamihov a veľa dobrých ľudí vo vašom okolí.

 

Váš starosta, František Ténai