Verejné obstarávanie -Dodanie úžitkového motorového vozidla

Výzva na ponuku – „Dodanie úžitkového motorového vozidla“. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zaslaných dokladov e-mailov na adresu webového sídla verejného obstarávateľa Mestskej časti Košice- Sever: info@kosicesever.sk   

Akceptovať budeme ponuky doručené do 24.11.2016 do 10:00 hodiny. 

Opis  predmetu zákazky - predmetom tejto zákazky je nákup úžitkového motorového vozidla. Zákazka sa nedelí na časti. 

Špecifikácia predmetu zákazky - nové, nepoužívané úžitkové motorové vozidlo, najazdených do 100 km, vyrobené/dátum prvej evidencie v roku 2020. Minimálne 5 ročný grátis servis, 150 000km - zahŕňa originálne diely i prácu. Predĺžená záruka min. 5 a viac /150 000km.