Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Miroslav Katunský

Naposledy pobyt: 040 01 Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102811787/2023 zo dňa 08.11.2023 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 16.11.2023

Zvesené: 01.12.2023

Prílohy: