V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj na žiadosť poslancov MZ zvoláva V. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2015 o 15.30 hod. v zasadačke Miestneho úradu. Pozvánka je v prílohe.