Uzávierka ulice Rampová

Mesto Košice udeľuje žiadateľovi Skanska SK a.s. povolenie úplnej uzávierky Miestnych komunikácií v Košiciach - Sever ulice Rampová kvôli realizácii komplexnej rekonštrukcie 11 kusov výhybiek a úpravy priecestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnom priecestí na ulici Rampová v ŽST Košice na prekopávku komunikácie. 

TERMÍN: od 17.08 2020 do 26.08.2020 v čase od 07:00 hod. do 17:00 hod.