Úprava dvora na Hlinkovej ulici

Na základe podnetov od občanov sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostu s občanmi a zástupcom Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), dôvodom bolo nesprávne parkovanie a devastovanie zelených plôch v dvorom priestore. Pre ochránenie zelene a vymedzenie zelených plôch vysadí SMsZ živý plot, ktorý bude oddeľovať zeleň od komunikácie, a taktiež bol vykonaný orez vyschnutých konárov.