Upovedomenie o odstránení vozidla verejnou vyhláškou

Mestská polícia mesta Košice, Stanica Stred, upovedomuje o odstránení vozidla zn. Volkswagen Golf striebornej farby, EČV: KE-769JV, ktorého držiteľom je: Martin Knotek, Ďumbierska 22, Košice. Vozidlo bolo dňa 02.12.2020 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe - MARKT spol. s r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice. 

Vyvesené: 08.01.2021

Zvesené: 23.01.2021