Ukončenie zákazu využívania lesov verejnosťou

Koniec zákazu využívania lesov verejnosťou na lesných pozemkoch v okrese Košice I. – IV. dňom 10.08.2022 od 6:00 hod.

➡️Pohyb verejnosti v lese je možný len na vyznačených turistických a cyklistických chodníkoch.

❗️Naďalej je ZAKÁZANÉ❗️

• fajčiť a používať otvorený plameň, na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,

• spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Prílohy: