TS:Pošta Košice 6 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 12.07.2021 - do 23.07.2021 bude Pošta Košice 6, Národná trieda (OD Mier), dočasne zatvorená. Poštové služby v tejto lokalite budú zabezpečené najbližšou poštou Košice 1. V prípade akýchkoľvek dotazov môžete kontaktovať poštu na tel. č.  055/681 34 55.