TS: SHMÚ vydal výstrahu smogovej situácie PM10 pre Košice a okolie

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10.

Príčiny smogovej situácie

 Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv dopravy a priemyslu, nepriaznivé rozptylové podmienky.

 Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10

Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10 vo všetkých oblastiach v blízkosti, v ktorých sa nachádzajú relevantné zdroje PM10 (napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo, a pod.).

Predpoveď na najbližšie obdobie

V danej lokalite budú pretrvávať nepriaznivé rozptylové podmienky - slabý vietor do 5-7 m/s, bez zrážok, inverzia. Zlepšenie rozptylových podmienok sa v priebehu nasledujúcich 24 hodín neočakáva.

Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

 K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy

Opis možných účinkov

 Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3 ) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

 Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

·obmedziť dobu pobytu vonku

·skrátiť vetranie obytných miestností

·obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity) Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:

·Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.

·V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)

·Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:

o Pravidelne čistiť kotol a komín

o Prikladať radšej častejšie po menších dávkach

o Nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň

o Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C

·Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia sú na www.shmu.sk