Terapeutický psík v zariadení opatrovateľskej služby

Minulý piatok 11.10.2019 do zariadenia opatrovateľskej služby zavítala netradičná, štvornohá návšteva – terapeutický psík Rutie so svojou majiteľkou pani Magdalénou Tóthovou. Už prvý kontakt Rutie s našimi seniormi naznačoval, že o zábavu bude postarané a vzájomné sympatie boli na oboch stranách. Hravé aktivity boli pre našich klientov nielen na pobavenie, ale mali aj vedľajšie liečebno – terapeutické účinky zamerané na rozvoj jemnej motoriky, komunikačných schopností a stimuláciu zrakových, sluchových či hmatových vnemov.

Proces terapeutického pôsobenia psa  na človeka na nazýva canisterapia, čo  je podporná metóda rehabilitácie, ktorá kladne pôsobí na myslenie, predstavivosť, pamäťové schopnosti a vyvoláva pozitívne emócie. Úsmevov a pozitívnych emócií bolo na rozdávanie, najmä pri spomínaní na zážitky, ktoré mali naši klienti so svojimi psíkmi v čase svojho detstva a mladosti.