Spoznávali sme Sever

Viac ako 120 seniorov z mimoseverských mestských častí sa dňa 23.5.2018 zúčastnilo veľkej kultúrnej akcie zameranej na spoznávanie krás našej mestskej časti. Zmyslom tohto celodenného podujatia bolo ukázať dôležité historické a kultúrne ustanovizne, ktoré tu máme a bližšie ich predstaviť všetkým kultúrychtivým seniorom. Prehliadku sme v krásnom slnečnom počasí začali Botanickou záhradou, kde prítomných seniorov privítal starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a odborne sa nám venoval vedúci odd. dekoratívnej flóry Ing. Robert Gregorek PhD. Najviac sa seniorom páčila expozícia exotických motýľov. Z Botanickej záhrady sme zamierili do najstaršej školy na Severe, Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici. Vypočuli sme si krátku históriu tejto školy priamo z úst jej riaditeľa Ing. Petra Orságha. Zlatým klincom programu bola prehliadka Kalvárie a kostola sprevádzaná odborným výkladom Milana KoIcúna. Po obhliadke nás čakal guláš, káva a chutný koláč. A keďže ku kultúre neodmysliteľne patrí aj hudba, tak nám na želanie zahrala na akordeóne naša členka Anna Kováčová a zaspievala nám Anna Gajová. Sme radi, že sa spoznávanie našej MČ vydarilo, veď naozaj máme čo ponúknuť.