Školenie prvej pomoci v Zariadení opatrovateľskej služby

Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby ,Ťahanovské riadky, konalo školenie kardiopulmonálnej resuscitácie a práce s externým defibrilátorom. Školenie viedli páni z Košickej záchranky Ing. Kertes a Ing. Žifčák. Akcia sa u opatrovateliek stretla so živým záujmom. Záchranárov zahrnuli otázkami, na ktoré dostali erudované odpovede. Poznatky získané na školení  nám bolo  umožnené prakticky si overiť na figuríne spolu s externým defibrilátorom. Školenia sa zúčastnil aj pán Ing. Puškar-predseda sociálnej komisie a pán prednosta miestneho úradu Ing. Luczy. Na záver školenia nám páni z Košickej záchranky odovzdali glukomery, ktoré zvýšia kvalitu poskytovanej starostlivosti v našom zariadení.

Pánom Ing. Kertesovi a Ing. Žifčákovi touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za odovzdané vedomosti a zručnosti a veríme, že aj vďaka nim sa nám podarí zachrániť nejeden ľudský život.