Skautská služba

Počas pandémie spojenej šírením vírusového ochorenia COVID-19začala v Košiciach fungovať skautská služba zameraná na pomoc seniorom s nákupmi. Tí, ktorí o túto službu požiadajú na telefónnom čísle 0910 186 658, dobrovoľní skauti zrealizujú nákup nevyhnutných potravín.

Nákupy sa realizujú vždy v  pondelok, stredu a piatok. Svoju objednávku je potrebné nahlásiť deň vopred do 14:00, kedy je dohodnutý aj presný čas nákupu.

 

Upozornenie:

Pri osobnom kontakte s dobrovoľníkom (preberanie nákupného zoznamu) je potrebné mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty t.j. správne nasadené rúško a nákupný zoznam spolu s taškou a peniazmi je potrebné mať prichystané vopred a odovzdať to dobrovoľníkovi medzi dverami. 

 

Bližšie informácie o skautskej službe nájdete aj na internetovej stránke:

https://sluzba.skauting.sk/

Pani Čikotová: 0910 186 658