Sever je na referendum pripravený

Už túto sobotu, 21. januára sa v mestskej časti Košice - Sever otvorí 14 volebných okrskov, v ktorých bude môcť hlasovať takmer 16 tisíc Severanov. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR. Volebné miestnosti budú v otvorené od 7:00 do 22:00.

 

Referenda sa môže zúčastniť každý plnoletý občan Slovenskej republiky. Pri hlasovaní mimo miesta bydliska bude potrebný volebný preukaz. Ten po osobnej žiadosti vydá miestny úrad mestskej časti  bezodkladne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. 20. 1. 2023) v úradných hodinách miestneho úradu, do 15.00 hod. 

 

Záujem o referendum prejavili aj Severania zo zahraničia

Z celkového počtu 15799 voličov v našej mestskej časti evidujeme v týchto dňoch aj niekoľko žiadostí o hlasovanie zo zahraničia. Pre ostatných bude pripravených 14 volebných okrskov na rovnakých miestach, ako počas iných volieb. Napriek tomu, že v minulosti bolo volebných okrskov o 4 viac, voliči sa nemusia obávať zmien. Z dôvodu zvýšenia efektivity sme v 4 lokalitách znížili počet volebných komisií z troch na dve,” upresnil starosta mestskej časti František Ténai.

 

Referenda sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré z dôvodu vysokého veku, úrazu či zdravotného postihnutia nemôžu navštíviť volebný okrsok. K tým bude vyslaná komisia, ktorá s mobilnou urnou umožní hlasovanie počas dňa konania referenda. 

Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže volič osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

  • do piatka 20. januára 2023 / osobne na miestnom úrade alebo na tel. čísle 055/632 47 73 počas úradných hodín.
  • v deň konania referenda t.j. v sobotu 21. januára 2023 / priamo vo volebných miestnostiach

 

COVID pozitívni voliči môžu voliť z domu

Počas soboty budú vyslané aj dve špeciálne komisie (pre okresy Košice I. a Košice-okolie), ktoré umožnia hlasovanie COVID pozitívnym voličom. Tí majú v prípade záujmu povinnosť informovať okresný úrad o svojom zdravotnom stave a požiadať o zaradenie do databázy ľudí, ktorí budú voliť prostredníctvom špeciálnej mobilnej urny najneskôr do piatka 20. januára 2023 do 12:00 hod. – viac informácií nájdete na https://www.kosicesever.sk/sites/default/files/images/zverejnenie_svk.pdf

 

„Mestská časť spolupracuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, ktorý poskytne databázu COVID pozitívnych voličov. Chcem poprosiť všetkých, ktorí budú v čase referenda pozitívni, aby využili túto možnosť a neohrozovali ostatných účastníkov referenda osobnou účasťou. Volebné komisie budú mať zoznam voličov, ktorí nemôžu hlasovať z dôvodu ochrany verejného zdravia“, doplnil starosta.

 

Podrobný zoznam volebných miestností aj s lokalitami príslušnosti podľa adresy bydliska a všetky ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.kosicesever.sk/referendum-2023