Samospráva bližšie k ľuďom

Od dnešného dňa 04.11.2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aj bezhotovostne platobným terminálom.  Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správne poplatky  podľa sadzobníka, ako napríklad: osvedčenie podpisu, osvedčenie listín, potvrdenie o pobyte, rybársky lístok, známky pre psa a pod.