Prvá lastovička na Aničke

Aj keď nadpis evokuje prílet vtáctva, na Aničke po diviakoch a bežkároch je prvou lastovičkou čerstvo vysekaný a upravený pás pozemkov. Intenzívna komunikácia Mestskej časti Košice - Sever s mestom Košice, okresným úradom, štátnou ochranou prírody a výzvy na vlastníkov pozemkov, by mali postupne priniesť výsledky, a takto by mali vyzerať všetky pozemky medzi Kostolianskou cestou a oddychovou zónou na Aničke. Náletové dreviny, kríky i invázne rastliny poskytujúce komfortný úkryt diviakom, ktorí devastujú park a ohrozujú občanov, by mali zmiznúť a očakávame, že takto vyčistených a upravených pozemkov na Aničke bude postupne pribúdať.  V budúcnosti by mala táto lokalita slúžiť ako oddychovo rekreačná zóna pre obyvateľov mesta Košice.