Projekt "Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu"

Dávame do pozornosti občanom, že Mesto Košice v rámci realizovaného projektu  "Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu" dalo vypracovať a vytlačiť Mapu cyklodopravných trás mesta Košice, ktorá má slúžiť širokej verejnosti za účelom propagácie a rozvoja cyklodopravy v meste. Veríme, že občania mestských častí takúto aktivitu ocenia.