Príspevok na stravovanie dôchodcov počas Covid-19

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 26.03.2020, Uznesením č.376 účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu s účinnosťou od 01.04.2020 do 30.06.2020 pre mestské časti, kde bola výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku určená nasledovne:

 Výška priznaného dôchodku

Výška príspevku mesta Košice

Výška príspevku MČ KE - Sever

 

do 415,00 €

1€

0,20 €

 

 od 415,01 – 450,00 €

1€

0,00 €

 

Podmienky uplatnenia príspevku:

  1. V prípade, že dôchodcovi s príjmom do 450,00 € dovoz obeda zabezpečila Mestská časť Košice - Sever, môže si nárok na účelový finančný príspevok uplatniť vypísaním Žiadosti o príspevok na stravovanie.
  2. V prípade, že si dôchodca s príjmom do 450,00 € zabezpečil obed sám formou zvolenej donáškovej služby môže si nárok na príspevok uplatniť vypísaním Žiadosti o príspevok na stravovanie a donášku obeda.  

Spolu so Žiadosťou o príspevok na stravovanie je potrebné doložiť:

  1. Pokladničný doklad preukazujúci cenu stravy a prípadne dovozu obeda
  2. Občiansky preukaz
  3. Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava -  aktuálne platné pre rok 2020

Termín na predloženie Žiadosti:

Žiadosť je potrebné predložiť najneskôr do 15.07.2020 na oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever. Po spracovaní a skompletizovaní bude žiadateľovi príspevok vyplatený.

 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 055/633 34 85 alebo e-mailom: lucia.skoparova@kosicesever.sk