Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Moravská, Česká,Heydukova, Svornosti, Slovenská, Alvinczyho, Ťahanovské riadky

Oznamujeme občanom, že dňa 19. augusta 2016 v čase od 7:00 hod do 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektriny na uliciach

Moravská od č.1 po 93 nepárne, od č.2 po 88 párne

Česká od č.1 po 55 nepárne, od č.2 po 56,56/A,56/B párne

Heydukova od č.1 po 15 nepárne aj párne

Svornosti od č.1 po č.33 nepárne,od č. 2 po 28 párne

Slovenská od č.1 po 93 nepárne, od č.8 po 46 párne

Alvinczyho 24

Ťahanovské riadky od č.41 po 91 nepárne