Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie Dračia stopa

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Dračia stopa.

Štatutár:Ing. Ľuboš Zahradníček

Predsedníctvo:

Ing. Ľuboš Zahradníček

PhDr. Jozef Gazdík        

Adresa:Němcovej 8, Košice                            

Kontakt: mobil: 0940 884 685 e-mail: ozdraciastopa@gmail.com                                              

Občianske združenie Dračia stopa je moderná organizácia, ktorá vznikla v marci 2012. Hlavným cieľom je neformálna práca s mládežou do 26 rokov, najmä v podobe aktívneho trávenia voľného času so zameraním na aktivity v teréne.

V portfóliu OZ nájdete:

- akcie na kľúč, eventové aktivity a pod.

- pravidelná činnosť na báze členstva, kluby, krúžky

- realizácia podujatí, festivalov, veľtrhov, projektov

- outdoorové programy, workshopy, vzdelávacie programy

- realizácia jednodňových, viacdňových akcií a táborov

 Akcie organizované od roku 2012 :

 • Festival alternatívneho životného štýlu Zelené chodníky, 
 • Umelecký víkend,
 • Festival voľného času Ulica (ne)má šancu, 
 • Seminár a školenia "Snažme sa" a "Team pre budúcnosť I. a II." (Iuventa, ekocentrum SOSNA),
 • Noc v Jayme, Noc v Átriu, 
 • Animačné táborové akcie COOLDAY, 
 • Preteky Túlavé topánky,
 • Jednodňové a viacdňové výlety (viac ako 130),
 • Letné a jarné denné tábory,
 • Jarný pobytový tábor,
 • Výstava fotografií "Poprechádzajme sa po lese",
 • Projekt "Prečo sa sami ničíme?" a ďalšie akcie

OZ Dračia stopa pracuje na dvoch úrovniach :

1. samotná organizácia pripravuje rôzne akcie pre verejnosť, ako aj pre samotných členov ako sú napríklad súťaže, výlety pre školy, tvorivé dielne, projekty súvisiace s prírodou a životným prostredím, príležitostné akcie

2. základné kolektívy (kluby, krúžky) sa venujú priamej a pravidelnej činnosti s uzavretými skupinami s konkrétnym záujmovým zameraním.

Bližšie informácie a bohatú fotodokumentáciu nájdete tu

www.facebook.com/draciastopa