Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Castellum Cassovia.

Predseda a kastelán Košického hradu: Bc. Ľuboš Porada          

Kontakt: +421 949 869 861

E-mail:info@kosickyhrad.sk                       

Web:http://kosickyhrad.sk

Občianske združenie (ďalej len „združenie“) Castellum Cassovia, vzniklo v roku 2011. Zakladajúcimi členmi boli traja nadšenci so záujmom o históriu, kultúru a kultúrne dedičstvo. Hlavnou náplňou združenia je oživovanie histórie, národných kultúrnych pamiatok, hlavne Košického hradu.Od svojho vzniku pripravilo združenie množstvo podujatí zameraných hlavne na históriu Uhorska z konca 14. storočia. Hlavným cieľom je prezentácia ceremónií a udalostí civilného života v neskorom stredoveku.Medzi podujatia, ktoré si pomaly získavajú tradíciu patria: májová Oslava udelenia erbovej listiny mestu Košice, tradičné podujatia „Teatrum in Castrum“ - prehliadka divadiel s dobovou tematikou, „Musica historica“ - festival dobovej hudby, každoročný Turnaj pána de Peren (pána z Perína), pre mládež sú to prímestské tábory s názvom „Život na hrade“, so snahou priblížiť mládeži život v stredoveku.Od roku 2013 je na Košickom hrade infocentrum a hradná čajovňa, s poskytovaním sprievodcovských služieb.

K obľúbeným aktivitám patrí športová záľuba členov združenia – „Lukostrelci pána de Peren“, ktorí sa venujú stredovekej lukostreľbe. Združenie organizuje turnaje „Lov s pánom de Peren“, pri ktorých ide o vyplnenie voľného času pánov v stredoveku, kratochvíľou zvanou “lov”. Lov s pánom de Peren spĺňa atribúty turnaja, no v prvom rade ide o stretnutie kamarátov so spoločnými záujmami, ktorými sú lukostreľba a história.

Plánované aktivity v roku 2018:

- združenie Castellum Cassovia, o.z. ponúka pre obce, spoločnosti a organizácie dramaturgiu a tvorbu dobových podujatí, ako sú ukážky remeselníckych dielní, ukážky dobového jarmoku, lukostrelecká strelnica, hudobné vystúpenia, rôzne workshopy (kováčsky, výroba lukov, brašnársky,…) a iné podujatia na kľúč.

- detské prímestské tábory – Život na hrade

 - detský pobytový tábor – Ako sa žilo v stredoveku (na objednávku, minimálne 6 detí)

- remeselnícky trh – ukážka toho, ako asi taký jarmok mohol v stredoveku vyzerať (s kováčom, brašnárom, bylinkárkou, výrobcom lukov a ďalšími remeselníkmi),

- ukážky výcviku lukostrelcov   

    

Bližšie informácie a bohatú fotodokumentáciu nájdete tu:

https://www.facebook.com/ZivotNaHradovej/

https://www.facebook.com/CastellumCassovia/