Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Domko v umení.

Predseda OZ:                        Ing. Martin Vatra

Adresa OZ:              Park mládeže 3, 040 01 Košice                     

Kontakt:           055/6001911, mobil:0911929050                 

„ Kto rozdáva úsmev, lásku a dobro nežije nadarmo“.

Občianske združenie (ďalej len „združenie“) Domko v umení, združuje občanov, priateľov, priaznivcov a rodinných príslušníkov prijímateľov Domova sociálnych služieb v Parku mládeže 3, v Košiciach.

Bolo založené v roku 2014, s cieľom zoskupenia občanov, ktorí majú záujem podporiť mládež a dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom združenia je organizovanie plnohodnotného využitia voľného času, podpora mládežníckych a kultúrnych aktivít a aktivity smerujúce k zdravšiemu spôsobu života, no predovšetkým podpora mládeže a dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pri napĺňaní cieľa združenie organizuje športové podujatia, vzdelávacie aktivity na podporu a pomoc ľudí so zdravotným znevýhodnením, organizuje vernisáže a výstavy umeleckých diel, aby podporilo ich integráciu.

Zrealizované projekty:

Projekt s názvom "2.CD "NA ĽUDOVÚ NOTU"

Projekt s názvom "3.CD KAPELY DOMKO BAND" 

Zimné športové hry „ Zimná blumiáda“,

v rekreačnom stredisku Jahodná pri Košiciach sa od utorka 27. februára do štvrtka 1. marca 2018, uskutočnili zimné pohybovo-športové hry „Blumiáda 2018“. Zúčastnili sa ich klienti dvadsiatich domovov sociálnych služieb z celého Slovenska a z dvoch zariadení v Českej republike. Zdraví ľudia majú olympijské hry, ľudia s telesným postihnutím majú paraolympijské hry a ľudia s mentálnym postihnutím majú Blumiádu – trojdňové malé zimné olympijské hry. Akciu organizovalo zariadenie DOMKO – Domov sociálnych služieb v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Domko v umení a za výraznej finančnej pomoci Slovenského plynárenského priemyslu. Stodvadsať účastníkov súťažilo už na 8. ročníku tejto malej olympiády v rôznych športových disciplínach.

Bližšie informácie a bohatú fotodokumentáciu nájdete tu

http://www.dsskepm.sk/o-z-domko-v-umeni.html