Právne poradenstvo v KSC

Hneď 1. 2.2018 sme po prvýkrát v tomto roku medzi nami privítali v rámci pravidelného bezplatného právneho poradenstva Mgr. Ladislava Tőrőka z MÚ Košice – Sever. Témy vyberáme na základe záujmu našich členov a tou dnešnou témou bolo Darovanie a darovacie zmluvy. Seniori sa o túto oblasť živo zaujímali, lebo pri takomto vážnom právnom úkone je jednoduchšie sa problémom vyhnúť ako ich následne riešiť a je dôležité napísať darovaciu zmluvu správne. Prítomných seniorov téma natoľko zaujala, že si vyžiadali ešte jeden termín v mesiaci február na individuálne právne poradenstvo k tejto téme. Záujem seniorov nás veľmi teší a z ich reakcií vieme, že oceňujú túto formu starostlivosti zo strany KSC a MÚ. Druhá časť tohto poradenstva sa bude konať dňa 15.2.2018 (štvrtok).