Pozvánka na vzdelávací seminár o vyúčtovaní - 20.6.2024 o 17:00 hod. v Kultúrno spoločenskom centre

Mestská časť Košice-Sever vás pozýva na vzdelávací seminár o vyúčtovaní BYTY a BÝVANIE 20.6.2024 o 17:00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2.

Seminár bude vedený inšpektorkou Slovenskej obchodnej inšpekcie, Mgr. Petrom Berinšterom a JUDr. Františkom Svatuškom. 

Záštitu prevzal starosta Mestskej časti Košice-Sever Ing. František Ténai, MBA.

S podporou Rádia Regina a Slovenskej obchodnej inšpekcie

 

Odporúčame priniesť si so sebou:

- zmluvu o výkone správy, resp. zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov

- mesačný predpis zálohových platieb (ideálne posledné 2 predpisy)

- posledné 3 ročné vyúčtovania

 

Kontakt v prípade otázok: kancelariastarostu@kosicesever.sk

 

plagát