Pozvánka na pokračovanie VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj zvoláva pokračovanie VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2015 o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu.

Pozvánku a materiály nájdete tu: http://www.kosicesever.sk/clanok/vii-zasadnutie-miestneho-zastupitelstva...