Pozvánka na 1. zasadnutie Finančnej komisie MZ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Finančnej komisie                                                                                 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 21.02.2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,                                             Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Informácia o žiadostiach na členov Finančnej komisie MZ MČ Košice – Sever z radov neposlancov
  3. Voľba podpredsedu Finančnej komisie MZ MČ Košice – Sever
  4. Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice – Sever
  5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever za roky 2019 – 2021
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda finančnej komisie