Poznaj regióny Španielska


Dnes, 8. okóbra 2019 o 10:00 na Námestí Jána Mathého sa študenti z Gymnázia Park mládeže 5 predstavili v rámci Dní španielskej kultúry ako sprievodcovia po španielskych a latinskoamerických regiónoch, priblížili ich kultúru, históriu a gastronómiu. Za Mestskú časť sa rád zúčastnil pán prednosta Ing. Peter Luczy a so záujmom obdivoval zvyklosti tejto krajiny.