Ponuka na prenájom pozemkov

Slovenský pozemkový fond oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia  vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov, že ponúka na prenájom pozemky v k. ú. Kamenné, podľa prílohy.

Zverejnené: 22.10.2020

Zvesené: 12.11.2020