Plánované prerušenie distribúcie elektriny - marec 2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

15. marca.2022 od 10:00 h do 14:30 h

18. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h

21. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h

23. marca 2022 od 08:10 h do 16:30 h

24. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h

24. marca 2022 od 08:00 h do 14:30 h - Horný Bankov

25. marca 2022 od 08:00 h do 14:30 h

25.marca 2022 od 08:00 h do  16:30 h

28. marca 2022 od 08:00 h do 14:30 h

29. marca 2022 od 08:00 h do 14:30 h

Čísla elektromerov v prílohe.