Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Račí potok, Kostolná, Magdalénska, Banícka, Vencová okrem od č.d. 3 po č.d. 37 nepárne, ul. Na Kalvarii č.d. 2, 4, 6, 8, 10, garáže na ul. Račí potok, záhradky na konci ul. Račí potok
 

3. február 2020 od 07:50 h do 17:30 h

4. február 2020 od 07:50 h do 17:30 h

5. február 2020 od 07:50 h do 17:30 h

6. február 2020 od 07:50 h do 17:30 h

13. február 2020 od 07:50 h do 17:30 h