Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Trenčianska, Liptovská, Oravská, Palmová okrem č.d. 5, ul. Rozálska č.d. 10, ul. Stará spišská cesta od č.d. 15 po č.d. 21 nepárne, od č.d. 24 po č.d. 32 párne, ul. Nitrianska č.d. 1, záhradkárska lokalita oproti ul. Trenčianska:

27. január 2020 od 07:50 h do 16:30 h

28. január 2020 od 07:50 h do 16:30 h

29. január 2020 od 07:50 h do 16:30 h

30. január 2020 od 07:50 h do 16:30 h