Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

09.11.2023 od 08:10 hod. do 16:00 hod.- Moravská a Svornosti 

V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny. 

Prílohy: