Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

14.02.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Kisdyho a Tomášikova. 

V prílohe je podrobný zoznam dotknutých odberných miest. 

Prílohy: