Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

05.05.2022 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Bankov, Na Kalvárii, Palmová, Stará spišská cesta 33, 6964, Rozálska, Trenčianska, Zvolenská, Čicky - majer

06.05.2022 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Bankov, Na Kalvárii, Palmová, Stará spišská cesta 33, 6964, Rozálska, Trenčianska, Zvolenská, Čicky - majer

09.05.2022 od  08:10 hod. do 16:30 hod. - Bankov 45, 7167, Stará spišská cesta 6964, Zvolenská, Palmová 3,19

10.05.2022 od 08:10 hod. do 16:30 hod. - Bankov 45, Stará spišská cesta 6964, Zvolenská

11.05.2022 od 10:00 hod. do 13:00 hod. - Račí potok, Čičky - majer 126, Záhradná

V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.