Plánované prerušenie distribúcie elektriny 04.10.2021 a 05.10.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: časť záhradkárskej lokality Žľaby - č. parcely 5800/1, 5800/4

v termíne
4. október 2021 od 08:10 h do 16:30 h

 

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Hroncova č.d. 21

v termíne
5. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h