Parkovanie v meste Košice

Mesto Košice v zmysle VZN č. 157 a jeho novely zo septembra 2018 prebralo 1. januára 2019 parkovací systém. S tým je spojená potreba preregistrácie obyvateľov – rezidentov do mestského systému. Na základe toho sa 6. januára 2019 spustí online registrácia rezidentov na webovom sídle parking.kosice.sk, kde budú aj všetky dostupné informácie o parkovaní v meste.

Pre občanov bez možnosti či schopnosti takejto elektronickej registrácie budú od 7. januára 2019  k dispozícií kontaktné miesta, kde im bude poskytnutá asistencia pri úvodnej registrácii, a to na miestnych úradoch Sever, Juh a Staré mesto. Ďalšie budú v Kulturparku na Kukučínovej, v obchodnom centre Aupark a hlavný kontaktný bod bude predstavovať kancelária na magistráte mesta Košice.

Na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever bude kontaktným miestom Kancelária prvého kontaktu v čase úradných hodín.