Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 02.09.2019 trvalý pobyt občanovi: Mohammad John Abdul Baqi, nar. 07.07.2014. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

 

Vyvesené: 02.09.2019

Zvesené: 17.09.2019