Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 08.08.2019 trvalý pobyt občanom: Alexandra Balážik, nar. 31.07.1978, Šimon Balážik, nar. 26.09.2014, Alexandra Pigulová, nar. 09.12.2003. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

 

Vyvesené: 08.08.2019

Zvesené: 23.08.2019