Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 

                                               13.03.2018  trvalý pobyt občanovi

                                                  Milan  Gabčo, nar.19.01.1983

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.