Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 07.03.2023  trvalý pobyt občanom : Juraj Hynek, nar. 14.09.1984. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 7.3.2023

Zvesené: 22.03.2023