Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 25.04.2019  trvalý pobyt občanom :

Bohuslav Sivák, nar.15.01.1957

Verona Siváková, nar.25.10.1954

Valéria Siváková, nar.26.02.1982

Milan Sivák, nar.03.06.1984

Veronika Siváková, nar.18.04.1986.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené:25.04.2019

Zvesené:10.05.2019