Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 08.09.2021  trvalý pobyt občanom : 
Beatrica Gašková,  nar. 20.11.1963
Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.