Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 09.07.2021  trvalý pobyt občanom :

Zdenko Matis, nar. 09.10.1959

Juraj Fecko, nar. 25.10.1962

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.