Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 06.03.2023

Úložná doba: od 06.03.2023 do 24.03.2023

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Kobák

Dušan Regimun

Pavel Andrási

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule  Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Radovan Kočan

Jozef Rigo