Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 15.07.07.2022 do 02.08.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:Miroslav Katunský, Ružena Kapušiová, René Guba.