Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 22.06.2022

Úložná doba: od 22.06.2022 do 11.07.2022

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Milan Balog

Kamil Bartók

Juraj Bobák

Mária Magyarová

Jaroslav Ťapajna

 

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

Dňa 22.06.2022

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:

Mário Jano