Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 17.06.2024

Úložná doba: od 17.06.2024 do 08.07.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Miroslav Gouda

Mária Jirkovská

Ružena Kapušiová

Viktória Štefaniková

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Erik Budai

Sabrina Ehamberdiieva

Anna Ferčáková

Jana Chottová

Maksym Petrenko

Jana Šimková

Štefan Tešinský