Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Dňa 10.06.2024

Úložná doba: od 10.06.2024 do 28.06.2024

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov:

Jakub Denci

Valéria Gažiová

Jakub Goliš

Mária Jirkovská

Marián Končík

Marek Scholtz

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov:

Oleksandr Semeniuk

Zuzana Tulip